Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2013

Πτυχία Γερμανικών: ευνοϊκές αλλαγές για τους υποψήφιους Zertifikat B1!

Ευνοϊκές αλλαγές για τους υποψήφιους έχουν τεθεί σε ισχύ στις εξετάσεις Γερμανικών Zertifikat B1.

Οι 4 ενότητες στις οποίες εξετάζεται ο υποψήφιος
  • ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
  • ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
  • ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 
  • ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 
θα θεωρούνται πλέον ανεξάρτητες μεταξύ τους. Ο υποψήφιος θα κατοχυρώνει κάθε ενότητα που περνάει και θα χρειάζεται να ξαναδώσει ΜΟΝΟ αυτήν/αυτές στην οποία/στις οποίες απέτυχε. Μπορεί μάλιστα, μέχρι να περάσει και τις 4 ενότητες και να λάβει το σχετικό πιστοποιητικό, να πάρει αντίστοιχα πιστοποιητικά μόνο για τις ενότητες που έχει περάσει.